- Vi skaber Fremtidens Visionære Politik

Er du også træt af venstrefløjens slatne miljøoverbudspolitik? Så er varm-luft.dk stedet for dig!
Vær med til at formulere visionerne for fremtidens miljøpolitik - vi har allerede skrevet syv sider på halvandet år. Og vi har tænkt os at være lige så dynamiske og visionære fremover.
- Så spring på toget nu, for det går stærkt!

Forside
Miljøpolitik
Militærpolitik
Presseetik
Blog

VARM-LUFT.DK
Varm-luft.dk udfylder et tomrum i det danske medielandskab, der er totalt gennemsyret af venstreorienterede meningsdannere.
Varm-luft.dk bakker hel-hjertet og entusiastisk op om den til enhver tid siddende regering.
Kontakt os
Det er altid godt at stille spørgsmål i et demo-kratisk samfund. Velmenende læsere kan derfor kontakte os på: red@varm-luft.dk
Over for anderledes tæn-kende minoriteter vil vi naturligvis demonstrere vores demokratiske sindelag ved at nægte at gå i dialog.

Nyhedsbrev
Tilmeld dig vores nyhedsbrev på: nyhed@varm-luft.dk
...Nyheder før de sker!

Nyt Principprogram:
"Fra Vindmølle til Vejrmølle"

Dybest set har vi altid været mest interesseret i princippolitik, og i vejrmøllen finder vi det hele kogt ned til det, som det hele drejer sig om: Vinden som blæser. Og vi kan med stolthed sige, at sådan har vores miljøpolitik dybest set altid været.
-


Vi mener det er på tide at vi tænker nyt, og utraditionelt. Vi kan jo ikke bare sætte os i rundkreds og leve af at flette tæer og lave vindmøller, det er simpelthen for slapt. Næh, varm luft, det er fremtiden. Se bare hvor meget varm luft vi har udledt på miljøområdet de sidste 5-6 år.
Vi mener at det er på tide at vi tager konsekvensen fuldt ud, og opfatter det som en egentlig alternativ energikilde.
Forskningsprojekter må sættes i gang - for slet ikke at tale om alle de udvalg vi skal nedsætte - så vi kan få afdækket hvordan dette skal gøres i praksis. - Redaktionen.

Lomborg: Køb gummi-både for pengene
Bjørn Lomborg har beregnet at det meget bedre kan betale sig at købe gummibåde for pengene. Læs mere.

Thor P: Mindst 325%'s CO2 reduktion
Thor Petersen vil arbejde for en ikke-bindende reduktion af CO2 udledningen på 325%. Mindst!
Læs mere.

Varm luft det bærende element i miljøudspil
Siden Fogh regeringen kom til og blandt andet afviklede planlagte havmølleparker og kraftigt beskar støtten til forskningen i bølgeenergi, har der været omfattende kritik af regeringens manglende initiativer på miljøområdet. Vi på varm-luft.dk må imidlertid forholde os kraftigt afvisende overfor kritikken ... Læs mere.

Seneste forskning: Det er altsammen køernes skyld
Mængden af drivhusgasser skyldes tarmgasser fra køer. Industrien verden over kan ånde lettet op. Læs mere.

Månedens enegi tip
Lav din egen trille-tommelfinger-dynamo.
Det er slet ikke så svært at tænke miljøet ind i din dagligdag.
Alt hvad du behøver er to tommelfingre og en elastik.